Obsah

Hospodárenie

 

Rozpočet

ROK 2013

I. zmena rozpočtu obce na rok 2013

i. zmena rozpočtu obce na rok 2013 -oz 21_6 výdavky(1).pdf Stiahnuté: 144x | 09.01.2017

Monitorovacia správa k 30.6.2013 a II. zmena rozpočtu obce

monitorovacia správa k 30.6.2013 a ii. zmena rozpočtu obce_príjmy.pdf Stiahnuté: 107x | 09.01.2017

Monitorovacia správa k 30.6.2013 a II. zmena rozpočtu obce

monitorovacia správa k 30.6.2013 a ii. zmena rozpočtu obce_výdavky.pdf Stiahnuté: 119x | 09.01.2017

III. zmena rozpočtu obce na rok 2013

monitorovacia správa k 30.6.2013 a ii. zmena rozpočtu obce_príjmy.pdf Stiahnuté: 135x | 09.01.2017

III. zmena rozpočtu obce na rok 2013

iii. zmena rozpočtu obce na rok 2013_výdavky.pdf Stiahnuté: 142x | 09.01.2017

Záverečný účet obce za rok 2013

záverečný účet obce 2013.pdf Stiahnuté: 101x | 09.01.2017

Hodnotiaca správa 2013

hodnotiaca správa 2013.pdf Stiahnuté: 150x | 09.01.2017

Výročná správa 2013

výročná správa 2013.pdf Stiahnuté: 119x | 09.01.2017

ROK 2012

Programový rozpočet 2012 - 2014

programový rozpočet 2012-2014.pdf Stiahnuté: 153x | 09.01.2017

Príjmy 2012 - 2014

príjmy_2012 - 2014.pdf Stiahnuté: 146x | 09.01.2017

Výdavky 2012 - 2014

výdavky_2012-2014.pdf Stiahnuté: 153x | 09.01.2017

I. Zmena rozpočtu na rok 2012

i. zmena rozpočtu na rok 2012.pdf Stiahnuté: 158x | 09.01.2017

Monitorovacia správa za 1-7 / 2012 a II. zmena rozpočtu obce

monitorovacia správa za 1-7_2012 a ii. zmena rozpočtu obce_příjmy.pdf Stiahnuté: 161x | 09.01.2017

Monitorovacia správa za 1-7 / 2012 a II. zmena rozpočtu obce

monitorovacia správa za 1-7_2012 a ii. zmena rozpočtu obcevydavky_2012 výdavky.pdf Stiahnuté: 157x | 09.01.2017

III. Zmena rozpočtu na rok 2012

iii. zmena rozpočtu na rok 2012.xls Stiahnuté: 161x | 09.01.2017

Správa audítora

sprava_auditora_2012.pdf Stiahnuté: 141x | 09.01.2017

Záverečný účet obce za rok 2012

záverečný účet obce 2012.pdf Stiahnuté: 109x | 09.01.2017

ROK 2011

Programový rozpočet 2011 - 2013 - Príjmy

rozpočet 2011-2013 - príjmy.pdf Stiahnuté: 125x | 09.01.2017

Programový rozpočet 2011 - 2013 - Výdavky

rozpočet 2011-2013 - výdavky.pdf Stiahnuté: 145x | 09.01.2017

I. Zmena rozpočtu obce 2011 - Príjmy

i. zmena rozpočtu obce 2011_príjmy.pdf Stiahnuté: 163x | 09.01.2017

Stránka