Obsah

Hospodárenie

 

Rozpočet

ROK 2013

I. zmena rozpočtu obce na rok 2013

i. zmena rozpočtu obce na rok 2013 -oz 21_6 výdavky(1).pdf Stiahnuté: 170x | 09.01.2017

Monitorovacia správa k 30.6.2013 a II. zmena rozpočtu obce

monitorovacia správa k 30.6.2013 a ii. zmena rozpočtu obce_príjmy.pdf Stiahnuté: 131x | 09.01.2017

Monitorovacia správa k 30.6.2013 a II. zmena rozpočtu obce

monitorovacia správa k 30.6.2013 a ii. zmena rozpočtu obce_výdavky.pdf Stiahnuté: 151x | 09.01.2017

III. zmena rozpočtu obce na rok 2013

monitorovacia správa k 30.6.2013 a ii. zmena rozpočtu obce_príjmy.pdf Stiahnuté: 157x | 09.01.2017

III. zmena rozpočtu obce na rok 2013

iii. zmena rozpočtu obce na rok 2013_výdavky.pdf Stiahnuté: 175x | 09.01.2017

Záverečný účet obce za rok 2013

záverečný účet obce 2013.pdf Stiahnuté: 130x | 09.01.2017

Hodnotiaca správa 2013

hodnotiaca správa 2013.pdf Stiahnuté: 183x | 09.01.2017

Výročná správa 2013

výročná správa 2013.pdf Stiahnuté: 157x | 09.01.2017

ROK 2012

Programový rozpočet 2012 - 2014

programový rozpočet 2012-2014.pdf Stiahnuté: 191x | 09.01.2017

Príjmy 2012 - 2014

príjmy_2012 - 2014.pdf Stiahnuté: 170x | 09.01.2017

Výdavky 2012 - 2014

výdavky_2012-2014.pdf Stiahnuté: 180x | 09.01.2017

I. Zmena rozpočtu na rok 2012

i. zmena rozpočtu na rok 2012.pdf Stiahnuté: 183x | 09.01.2017

Monitorovacia správa za 1-7 / 2012 a II. zmena rozpočtu obce

monitorovacia správa za 1-7_2012 a ii. zmena rozpočtu obce_příjmy.pdf Stiahnuté: 192x | 09.01.2017

Monitorovacia správa za 1-7 / 2012 a II. zmena rozpočtu obce

monitorovacia správa za 1-7_2012 a ii. zmena rozpočtu obcevydavky_2012 výdavky.pdf Stiahnuté: 180x | 09.01.2017

III. Zmena rozpočtu na rok 2012

iii. zmena rozpočtu na rok 2012.xls Stiahnuté: 174x | 09.01.2017

Správa audítora

sprava_auditora_2012.pdf Stiahnuté: 167x | 09.01.2017

Záverečný účet obce za rok 2012

záverečný účet obce 2012.pdf Stiahnuté: 131x | 09.01.2017

ROK 2011

Programový rozpočet 2011 - 2013 - Príjmy

rozpočet 2011-2013 - príjmy.pdf Stiahnuté: 152x | 09.01.2017

Programový rozpočet 2011 - 2013 - Výdavky

rozpočet 2011-2013 - výdavky.pdf Stiahnuté: 172x | 09.01.2017

I. Zmena rozpočtu obce 2011 - Príjmy

i. zmena rozpočtu obce 2011_príjmy.pdf Stiahnuté: 193x | 09.01.2017

Stránka