Obsah

Hospodárenie

 

Rozpočet

ROK 2015

Rozpočet obce 2015 - 2017 - Výdavky

1_rozpočet 2016 - 2018_vydavky.pdf Stiahnuté: 176x | 08.01.2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015 - Príjmy

monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015_príjmy.pdf Stiahnuté: 172x | 08.01.2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015 - Výdavky

monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015_výdavky.pdf Stiahnuté: 181x | 08.01.2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015 - Správa

monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015_správa.pdf Stiahnuté: 164x | 08.01.2017

I. zmena rozpočtu obce na rok 2015 - Príjmy

i. zmena rozpočtu obce na rok 2015 _prijmy.pdf Stiahnuté: 150x | 08.01.2017

I. zmena rozpočtu obce na rok 2015 - Výdavky

i. zmena rozpočtu obce na rok 2015_vydavky(1).pdf Stiahnuté: 149x | 08.01.2017

Záverečný účet obce za rok 2015

záverečný účet za rok 2015.pdf Stiahnuté: 152x | 08.01.2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2015

konsolidovaná výročná správa 2015.pdf Stiahnuté: 462x | 08.01.2017

ROK 2014

Rozpočet obce 2014 - 2016 - Príjmy

1_rozpočet 2014 - 2016_schválený_príjmy(1).pdf Stiahnuté: 146x | 08.01.2017

Rozpočet obce 2014 - 2016 - Výdavky

1_rozpočet 2014 - 2016_schválený_výdavky(1).pdf Stiahnuté: 145x | 08.01.2017

I. zmena rozpočtu obce na rok 2014 - Príjmy

i. zmena rozpočtu obce na rok 2014 jún_príjmy.pdf Stiahnuté: 142x | 08.01.2017

I. zmena rozpočtu obce na rok 2014 - Výdavky

i. zmena rozpočtu obce na rok 2014 jún_výdavky.pdf Stiahnuté: 135x | 08.01.2017

II. zmena rozpočtu obce na rok 2014 - Príjmy

ii_zmena rozpočtu obce_2014_príjmy.pdf Stiahnuté: 140x | 08.01.2017

II. zmena rozpočtu obce na rok 2014 - Výdavky

ii_zmena rozpočtu obce_2014_výdavky.pdf Stiahnuté: 138x | 08.01.2017

Záverečný účet obce za rok 2014

záverečný účet obce 2014.pdf Stiahnuté: 99x | 08.01.2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2014

konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf Stiahnuté: 112x | 08.01.2017

ROK 2013

Programový rozpočet 2013 - 2015

1_programový rozpočet 2013-2015.pdf Stiahnuté: 138x | 09.01.2017

Príjmy 2013 - 2015

1_rozpočet 2013 - 2015 - príjmy.pdf Stiahnuté: 129x | 09.01.2017

Výdavky 2013 - 2015

1_rozpočet výdavky 2013 - 2015.pdf Stiahnuté: 137x | 09.01.2017

I. zmena rozpočtu obce na rok 2013

i. zmena rozpočtu obce na rok 2013-oz 21_6 príjmy.pdf Stiahnuté: 114x | 09.01.2017

Stránka