Obsah

Hlavný kontrolór - dokumenty

 

Rok 2011

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra II.polrok 2011

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 2011 kluknava 2 polrok_.pdf Stiahnuté: 318x | 10.01.2017

Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2011

stanovisko hlavného kontrolóra k záv_ účtu 2011 kluknava.pdf Stiahnuté: 339x | 10.01.2017

Rok 2010

Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2010

stanovisko hlavného kontrolóra k záv_ účtu 2010 kluknava.pdf Stiahnuté: 369x | 10.01.2017

Rok 2009

Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2009

stanovisko hk k návrhu záverečného účtu za rok 2009.doc Stiahnuté: 225x | 10.01.2017

Rok 2008

Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2008

stanovisko_záverečný účet za rok 2008.pdf Stiahnuté: 262x | 10.01.2017

Stránka