Obsah

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kluknava

 

PHSR (PDF 33 MB)

Grafická príloha č.1 Širšie územné väzby (PDF 9,08 MB)

Grafická príloha č.2 Audit územia a zdrojov (PDF 20,49 MB)

Grafická príloha č.3 Disparity a rozvojové faktory (PDF 8,89 MB)