Obsah

Bude vybudovaný zberný dvor v Kluknave

Typ: ostatné
Na základe zmluvy medzi obcou Kluknava a Ministerstvom životného prostredia SR z Operačného programuj Kvalita životného prostredia pribudne v obci Kluknava zberný dvor, ktorý bude umiestnený „Pri Haci“ medzi Kluknavou a časťou Štefanská Huta.

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania  vzniku odpadov.
Celková výška oprávnených výdavkov bude vo výške 386 083,48 €, spoluúčasť obce vo výške 19 304,17 €.
Okrem stavebnej časti na zbernom dvore pribudne kolesový traktor, čelný nakladač, kontajnerový náves hákový, náves jednoosový trojstranný sklápač, bubnový štiepkovač drevnej hmoty a kontajnery na uloženie odpadu.
S výstavbou zberného dvora sa začne v jarných mesiacoch 2020, ukončený bude do 31.05.2020.
 


Vytvorené: 22. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2020 14:51
Autor: