Obsah

Vodozádržné opatrenia

Správy

FOTOGALÉRIA - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

FOTOGALÉRIA - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA celý text

ostatné | 14. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
Informácie k projektu 1

Informácie k projektu

Informácie k projektu celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
„Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ 1

„Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“

Obci Kluknava bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov, Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: