Obsah

Vodozádržné opatrenia

Info plagát

Správy

FOTOGALÉRIA - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

FOTOGALÉRIA - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA celý text

ostatné | 14. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
Informácie k projektu 1

Informácie k projektu

Informácie k projektu celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
„Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ 1

„Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“

Obci Kluknava bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita 2 celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: