Obsah

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov

Správy

Kompostér do každej domácnosti zdarma 1

Kompostér do každej domácnosti zdarma

Obec Kluknava sa zapojila do projektu: „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kluknava prostredníctvom obstarania kompostérov“ celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor:
Nenávratný finančný príspevok na kompostéry 1

Nenávratný finančný príspevok na kompostéry

Dňa 17.4.2018 bola rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, riadiacim orgánom pre operačný program Kvalita životného prostredia, schválená žiadosť obce Kluknava o nenávratný finančný príspevok na Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kluknava vo výške 85 579,80 €. celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: