Obsah

Slovenský zväz zdravotne postihnutých základná organizácia Kluknava

 

Adresa: 053 51 Kluknava 42

 

Predsedníčka ZO:
Mária Papcunová
Tel.: 053 / 4473231
Adresa: Kluknava 42

 

Ďakovný list ZO SZZP Kluknava