Obsah

Slovenský červený kríž

 

Adresa: 
Kluknava 24, 053 51 Kluknava


Mgr. Anna Rigdová
Tel.: 0534473090

 

Bronzová plaketa Prof.MUDr. Jána Janského za bezpríspevkové darcovstvo krvi