Obsah

Klub slovenských turistov Kluknava

Predseda:
Ing. Radoslav Horšulák

 

Spoznajte osobnosti Kluknavy prechádzkou po náučnom chodníku