Obsah

Zvonička sv. Floriána

Z roku: 1795

Zvonička sv. Floriána

Bola postavená v strede obce kluknavčanmi  v roku 1795. Sv. Florián je patrón hasičov. Je tam umiestnená jeho socha i malý zvonec. Zvonička je používaná aj v dnešnej dobe.

Použité zdroje:

Konsolidovaná výročná správa obce