Obsah

Továreň - hutný kombinát v miestnej časti Štefanská Huta

Z roku: 1787

Továreň - hutný kombinát v miestnej časti Štefanská Huta

K miestnej časti Štefanská Huta bol v rokoch 1787-1809 postavený hámor - hutnícke zariadenie, v ktorom sa spracovávala ruda. Bola to prvá továreň v Európe kde sa elektrolýzou vyrábala meď, striebro a ortuť /1889/. Vlastníkom bol bol gróf František Czáky, ktorý ju v roku 1809 prenajal svojmu synovi Antóniovi. Do tridsiatych rokov 19. stor. tu boli šachtové pece, neskôr menšia železiareň - hutný kombinát postavený v rokoch 1847 - 1850. Prevádzka sa zastavila v r. 1897. O rok neskôr ju kúpil Albert Friedrich Habsburg, v roku 1906 ju kúpila rakúska Banská a Hutná spoločnosť a spravovala ju do konca II. sv. vojny.

Použité zdroje:

Konsolidovaná výročná správa obce 

Literárna spoločnosť Pravé orechové