Obsah

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Z roku: 1555

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Kostol sv. Kataríny bol postavený v roku 1555 v renesančnom slohu.  V roku 1710 bol úplne zbarokizovaný. Staré zvony /1599-1645/. V roku 1809 bola zväčšená loď kostola a v roku 1940 bola na ňom urobená generálna oprava. Kostol prešiel v rokoch 2010 – 2015 veľkou obnovou, pri ktorej bol interiér zmodernizovaný novými mozaikami.

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej - interiér

Použité zdroje:

Konsolidovaná výročná správa obce 

Literárna spoločnosť Pravé orechové