Obsah

Barokový kaštieľ

Z roku: 1715

 

Kaštieľ - pôvodne postavený v renesančnom slohu v roku 1715 - 1720 z materiálu zrúcaním Richnavského hradu. Postavený je na vyvýšenom mieste nad riekou Hornád neďaleko kostola. Patril medzi majetky kluknavsko-iliašovskej vetvy rodu Czákyovcov. /stavbu kaštieľa začal gróf Imrich Czáky/. Je to veľká štvorhranná budova so štyrmi vežami s jednoduchými fasádami. Dnešná podoba nevznikla naraz. Východné a južné krídlo s juhovýchodnou a juhozápadnou vežou bolo postavené v 2. pol. 16 stor. pravdepodobne z podnetu Thurzovcov. Uzatvorenú podobu, v podstate dnešnú, má kaštieľ od prestavby v 17. stor.. Okná na vonkajších fasádach mali vnútornú prevliekanú mrežu, časť miestností mala okná a vstupy priamo z vnútorného dvora. V 18. stor. časť obytných priestorov prestavali na priestranné sály so štukovými zrkadlami na rovných stropoch, vybudovali pecové výklenky. Pod východným návrším vybudovali rozsiahly dvor dodnes tvoriaci súčasť areálu kaštieľa. Fasády na prízemí mali maľované kvádrovanie. V 19. stor. pristavali vo vnútri dvora k západnému a júžnému krídlu chodbu s hlavným vstupom. Účelové úpravy v 20. stor. znehodnotili dekoratívne riešenie dlážky. Spomedzi zelene sa pekne vypínali architektonické články so svetlosivým vápencovým náterom. Kaštieľ svojou terajšou podobou, schátralou strechou nie je zvlášť príťažlivý, hoci v ňom bol čulý, najmä hospodársky život v prospech obce.

Barokový kaštieľBarokový kaštieľ

 

 

 

 

 

Barokový kaštieľSpoločnosť EUROCLUB, s.r.o. v roku 2004 kúpila kaštieľ od obce Kluknava. Je to Národná Kultúrna Pamiatka NPK.

 

 

 

 

biela pani čierny rytier

 

 

 

 

 

 

 

Jesenné a predvianočné špeciality v kaštieli  Biela Dáma a Čierny Rytier

pečať

 

 

Otvorenie turistického centra - 27.9.2011

V zrekonštruovaných priestoroch veže kaštieľa v Kluknave pre návštevníkov a turistov bola otvorená informačná kancelária s ponukou zaujímavých služieb a informácií. 

Otvorenie turistického centraviac vo fotogalérii obce

 

 

 

 

 

Historické pamiatky a turistika bez hraníc

Projekt "Historické pamiatky a turistika bez hraníc", financovaný z fondov EÚ. Cieľom  projektu je podpora turizmu v regióne východného Slovenska a časti severného Maďarska, keďže ide o cezhraničnú spoluprácu. Okrem realizácie propagačných aktivít sa podarila záchrana kaštieľa zo 17. storočia v našej obci, ktorý prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.

 

 

Odkazy:

Literárna spoločnosť Pravé orechové