Obsah

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Je to baroková stavba z II. polovice 18. storočia, stavba je takmer štvorcového pôdorysu s oblou oltárnou konchou. Krátka valená klenba budí dojem kupoly. Fasáda je členená pilastrami, prechádzajúcimi v podstrešnú rímsu. Trojhranný murovaný štít je umiestnený vysoko nad vstupným portálom v kupolovitej streche s laternou. V interiéri je rokokový oltár s predstavanou menzou a so stĺpovou, do oblého segmentu komponovanou architektúrou, ktorá je oživená drevenou sochou sv. Jána Nepomuckého - vzácna drevorezba, reštaurovaná v roku 2000.

Použité zdroje:

Konsolidovaná výročná správa obce 

Literárna spoločnosť Pravé orechové