Obsah

Dom služobníctva a stodola

Z roku: 18. / 19. st.

Dom služobníctva a stodola

Vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku 30.12.2015.

V roku 2018 bola azbestovo-cementová krytina nahradená štiepaným šindľom vyrobeným zo smrekovcového dreva, v mlátovisku bol vymenený krov, strecha a vstupná železná brána za drevenú.