Obsah

Pamiatky

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Kluknava

Drevený krytý most

Z roku: 1832

 

Kluknavu so Štefanskou Hutou, ktorá je miestnou časťou Kluknavy spája drevený krytý most, ktorý je pýchou slovenských drevených krytých mostov a je jediný svojho druhu na Slovensku. Postavili ho v roku 1832 zo smrekovca cez Hornád medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou. Už viac ako 170 rokov slúži svojmu účelu a je dokumentom majstrovstva niekdajších spišských tesárov. Vyniká svojím ojedinelým technickým riešením. Most bol majetkom Banskej hutnej spoločnosti v Mária Hute. V rokoch 1981-1984 bol tento most celý zrekonštruovaný. V súčasnosti v roku 2003 a 2004 bola na tomto moste opravená podlaha, doplnené niektoré chýbajúce časti /strecha - drevené šindle, bočná ochrana/ a celý most bol ošetrený - natretý ochrannou konzervačnou látkou.

mostmostmostmost

 

 

 

 

mostmost

 

 

 

 

 

Drevený most - aktualizačný list

 

Barokový kaštieľ

Z roku: 1715

 

Kaštieľ - pôvodne postavený v renesančnom slohu v roku 1715 - 1720 z materiálu zrúcaním Richnavského hradu. Postavený je na vyvýšenom mieste nad riekou Hornád neďaleko kostola. Patril medzi majetky kluknavsko-iliašovskej vetvy rodu Czákyovcov. /stavbu kaštieľa začal gróf Imrich Czáky/. Je to veľká štvorhranná budova so štyrmi vežami s jednoduchými fasádami. Dnešná podoba nevznikla naraz. Východné a južné krídlo s juhovýchodnou a juhozápadnou vežou bolo postavené v 2. pol. 16 stor. pravdepodobne z podnetu Thurzovcov. Uzatvorenú podobu, v podstate dnešnú, má kaštieľ od prestavby v 17. stor.. Okná na vonkajších fasádach mali vnútornú prevliekanú mrežu, časť miestností mala okná a vstupy priamo z vnútorného dvora. V 18. stor. časť obytných priestorov prestavali na priestranné sály so štukovými zrkadlami na rovných stropoch, vybudovali pecové výklenky. Pod východným návrším vybudovali rozsiahly dvor dodnes tvoriaci súčasť areálu kaštieľa. Fasády na prízemí mali maľované kvádrovanie. V 19. stor. pristavali vo vnútri dvora k západnému a júžnému krídlu chodbu s hlavným vstupom. Účelové úpravy v 20. stor. znehodnotili dekoratívne riešenie dlážky. Spomedzi zelene sa pekne vypínali architektonické články so svetlosivým vápencovým náterom.

Barokový kaštieľBarokový kaštieľ

 

 

 

 

 

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

 

Je to baroková stavba z II. polovice 18. storočia, stavba je takmer štvorcového pôdorysu s oblou oltárnou konchou.. Oltár so sochou sv. Jána Nepomuckého je vzácna drevorezba, ktorá bola v roku 2000 renovovaná.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Z roku: 1555

 

Kostol sv. Kataríny bol postavený v roku 1555 v renesančnom slohu.. V roku 1710 bol úplne zbarokizovaný. Staré zvony /1599-1645/. V roku 1809 bola zväčšená loď kostola a v roku 1940 bola na ňom urobená generálna oprava.

Kostol sv. Kataríny AlexandrijskejKostol sv. Kataríny AlexandrijskejKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostolík sv. Anny

Z roku: 1632

 

V chotári obce v jej neďalekých lesoch na hranici Spiša a Šariša na Kluknavských lúkach v roku 1632 bola postavená grófkou Annou Czáky-Vesselényovou kaplnka zasvätená sv. Anne, ktorú neskôr gróf Imrich Czáky dal prestavať na kostolík. V kostolíku sú umiestnené obrazy a relikviár sv. Anny a na chóre malý orgán. Ku kaplnke putovali ľudia z okolitých miest a dedín, ba aj grófstvo a zemania. Omše boli v troch rečiach. Pred odpustom sa vždy konal jarmok. Dobytčí jarmok bol vždy okolo sviatku sv. Jakuba a výkladný trh v dňoch 25-26. júla. Púť bola dôležitou spoločenskou a kultúrnou udalosťou v živote obce. V dnešnej dobe je kostolík udržiavaný a každoročne v júli k nemu putujú veriaci z okolitých miest a obcí ba aj zo vzdialenejších kútov Slovenska. Pri kostolíku je aj prameň pitnej vody, ktorou sa pútnici môžu vždy občerstviť.

 

Kostolík sv. Anny Kostolík sv. Anny

 

 

 

 

 

 

  Kostolík sv. Anny  Kostolík sv. Anny  Kostolík sv. Anny

 

 

 

 

 

 

 

Zvonička sv. Floriána

Z roku: 1795

 

zvonička sv. florianaBola postavená v strede obce kluknavčanmi v roku 1795. Sv. Florián je patrón hasičov. Je tam umiestnená jeho socha i malý zvonec. Zvonička je používaná aj v dnešnej dobe.

 

 

 

 

 

 

 

Továreň - hutný kombinát v miestnej časti Štefanská Huta

Z roku: 1787

 

K miestnej časti Štefanská Huta bol v rokoch 1787-1809 postavený hámor - hutnícke zariadenie, v ktorom sa spracovávala ruda. Bola to prvá továreň v Európe kde sa elektrolýzou vyrábala meď, striebro a ortuť /1889/. Vlastníkom bol bol gróf František Czáky, ktorý ju v roku 1809 prenajal svojmu synovi Antóniovi. Do tridsiatych rokov 19. stor. tu boli šachtové pece, neskôr menšia železiareň - hutný kombinát postavený v rokoch 1847 - 1850. Prevádzka sa zastavila v r. 1897. O rok neskôr ju kúpil Albert FriedrichHabsburg, v roku 1906 ju kúpila rakúska Banská a Hutná spoločnosť a spravovala ju do konca II. sv. vojny.

TováreňTováreňTováreň

 

 

 

 

 

 

Kaštieľ

KaštieľSpoločnosť EUROCLUB, s.r.o. v roku 2004 kúpila kaštieľ od obce Kluknava. Je to Národná Kultúrna Pamiatka NPK.

 

 

 

 

 

Udalosti

Cholerová epidémia

 

Obec Kluknava bola rokoch 1830 až 1831 súčasťou cholérovej epidémie na východnom Slovensku. V roku 1830 bola slabá úroda a ľud trpel hladom - najnebezpečnejším šíriteľom nákazy. Keď sa priamo v obci vyskytla cholera , vrchnosť na príkaz lekára z Gelnice dala sypať do studní v obci chlórové vápno. Domienka ľudu, že do studní sa sype otrava ho pobúrila proti panstvu ešte viac, ľudia si to nechceli dať vysvetliť a poukazovali na to, že ich otrávil tunajší hospodársky správca. Ľud ozbrojený sekerami, náradím, ojedinele aj puškami zaútočil na tunajší kaštieľ. Na potlačenie vzbury bolo povolané vojsko z Levoče. Traja vzbúrenci boli na výstrahu ihneď obesení a to na mieste, kde súčasnosti stojí kultúrny dom a ktoré sa nazývalo "Bercík", kde súdili poddaných z Kluknavy, Richnavy a Hrišoviec. Nenávisť ľudu si takto vyžiadala 6 obetí. Uvedenú udalosť v dnešnej dobe pripomína prícestný kríž na "vyšnom konci" postavený z vďaky za ukončenie cholery a na pamiatku tých, ktorí boli v týchto miestach pochovaní.