Obsah

Gabriela Cenká

Telefón: 0534473204
E-mail: cenka@kluknava.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Obec Kluknava - Matrika a referát daní a poplatkov

Komisia pre verejné obstarávanie - Členka