Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Kluknava

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Slebodníková Ľubica, Mgr.Obec Kluknava - Učiteľka MŠ
Komisia školská a kultúrna - Členka

Telefón: 0534473214