Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Kluknava

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Saluga RichardZastupiteľstvo - Poslanec
Komisia pre ochranu verejného poriadku - Člen

Mobil: 0948254215

E-mail: richard71@centrum.sk

Slebodníková Ľubica, Mgr.Obec Kluknava - Učiteľka MŠ
Komisia školská a kultúrna - Členka

Telefón: 0534473214