Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Kluknava

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Richnavský JánObec Kluknava - Kurič, vodič

Mobil: 0901704439

Richnavský RastislavObec Kluknava - Údržbár budov a objektov obce, elektrikár

Mobil: 0901704429

Ringošová DagmarObec Kluknava - Učiteľka MŠ

Telefón: 0534473214