Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Kluknava

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Ondášová Eva, Bc.Zastupiteľstvo - Zástupkyňa starostu
Komisia pre ochranu verejného záujmu - Členka
Komisia pre verejné obstarávanie - predsedníčka

Mobil: 0908821047

E-mail: eva.ondas@gmail.com