Obsah

Kontakty

Adresa:

Obecný úrad Kluknava 
Kluknava 177
053 51 Kluknava

 

Spojenie:

Tel.: +421 53 447 32 32
        +421 53 447 32 09
Email: obec@kluknava.sk   
Web: www.kluknava.sk  

Informácie

IČO: 00329274
DIČ: 2021331477
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., expozitúra SNV
IBAN: SK06 5600 0000 0034 1198 4001

 

Úradné hodiny:

platné od 6.4.2021

Pondelok až piatok:

od 7:30 hod. do 15.45 hod.

 

Starosta obce:

Ing. Štefan Kováč 
Tel.: 0903 637 796, 053 447 32 09 
e-mail: starosta@kluknava.sk