Obsah

Kontakty

Adresa:

Obecný úrad Kluknava 
Kluknava 177
053 51 Kluknava

 

Spojenie:

Tel.: +421 53 447 32 32
        +421 53 447 32 09

        +421 911 301 124 (0911 301 124)
Email: obec@kluknava.sk   
Web: www.kluknava.sk  

Informácie

IČO: 00329274
DIČ: 2021331477
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., expozitúra SNV
IBAN: SK06 5600 0000 0034 1198 4001

 

Úradné hodiny:

platné od 03.08.2021

Pondelok

07.30 -12.00

12.45 – 15.45

Utorok

07.30 -12.00

12.45 – 15.45

Streda

07.30 -12.00

12.45 – 15.45

Štvrtok

Nestránkový deň

Nestránkový deň

Piatok

07.30 -12.00

12.45 – 15.45

 

Starosta obce:

Ing. Štefan Kováč 
Tel.: 0903 637 796, 053 447 32 09 
e-mail: starosta@kluknava.sk