Obsah

2021    

 

 

Certifikát za rok 2020

Rok 2020

Kalendár zvozu odpadu 2020

Certifikát za rok 2020

 

Zber odpadov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Kluknava

Rok 2019

kalendár triedeného zberu pre rok 2019 

Kalendár tiedeného zberu pre rok 2019

 

 

 

Rok 2018

Kalendár zvozu elektroodpadu a separovaných zložiek KO rok 2018

 

Kalendár zvozu elektroodpadu a separovaných zložiek KO rok 2018

 

 

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a elektroodpadu rok 2018

 

 

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a elektroodpadu rok 2018

 

 

Kalendár zvozu BRO rok 2018

 

Kalendár zvozu BRO rok 2018

 

 

 

 

Rok 2017

Odpad_2017Kalendár zvozu komunálneho odpadu, elektroodpadu a separovaných zložiek KO rok 2017

Kalendár zvozu 2017 (PDF)

 

 

 

Rok 2016

odpad_2016

Kalendár zvozu komunálneho odpadu, elektroodpadu a separovaných zložiek KO rok 2016

Kalendár zvozu 2016 (PDF)

 

 

Rok 2015

odpad_2015

Kalendár zvozu komunálneho odpadu, elektroodpadu a separovaných zložiek KO rok 2015

Kalendár zvozu 2015 (PDF)

 

 

 

separujemSeparujme odpady správne

www.separujodpad.sk

 

 

 

 

 

VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce