Obsah

Voľby

volby_VUC_2013Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013

 

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 9. novembra 2013.

 

Výsledky

Výsledky volieb predsedu Košického samosprávneho kraja (PDF 256 kB)  (24.11.2013)

Výsledky II. kola volieb v obci Kluknava (PDF 204 kB)  (24.11.2013)

Výsledky I. kola volieb v obci Kluknava (PDF 234 kB)  (10.11.2013)

Výsledky volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu (PDF 1,39 MB)    (10.11.2013)

 

Oznamy

Predvolebná kampaň k voľbám (PDF 192 kB)  (05.11.2013)

 

Kandidáti

Zoznam kandidátov na predsedu Košického samosprávneho kraja (PDF 40 kB)

Zoznamy kandidátov na poslancov Zastupiteľstva (PDF 41 kB)

 

Dokumenty

Oznámenie o určení volebných obvodov, počte poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií (PDF 242 kB)

 

Právne predpisy

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov (PDF 25 kB)

Uznesenie Vlády SR č. 435 zo 14. 08. 2013 k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do samosprávnych krajov v roku 2013 (PDF 256 kB)

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 schválený na rokovaní Vlády SR 14. 08. 2013

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR č. 191/2013 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov (PDF 25 kB)

Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (PDF 246 kB)

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (PDF 347 kB)

Zákon č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (PDF 287 kB)