Obsah

Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

voľbyPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu
27. novembra 2010.

 

Starosta obce Kluknava Ján Majerník vymenoval za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie obce Kluknava Gabrielu Cenkú.
Kontakt: tel.: 053/ 447 3232, e-mail: obec@kluknava.sk

 

Oficiálne výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva a starostu obce Kluknava

 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb:

 

Uznesenie Ústrednej volebnej komisie (PDF 161 kB)

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva- volebný obvod č. 1 (DOC 26 kB)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva- volebný obvod č. 2 (DOC 23 kB)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Kluknava (DOC 23 kB)

 

 

Hlasovací lístok pre voľby starostu obce Kluknava

Hlasovací lístok pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Kluknave - volebný obvod č.1

Hlasovací lístok pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Kluknave - volebný obvod č.2

 

Dokumenty

 

Právne predpisy

 

 

Viac informácií o Voľbách do orgánov samosprávy obcí 2010 nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk