Obsah

Prerušená distribúcia elektriny

Typ: ostatné
Prerušená distribúcia elektriny 120. februára 2018 v čase od 7,40 hod. do 15,30 hod.

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje občanom obce, že  pre odberné miesto: celá miestna časť Štefanská Huta okrem časti Banské a okrem časti Limnigraf bude zajtra 20. februára 2018 v čase od 7,40 hod. do 15,30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení  vysokého napätia. V tejto súvislosti si dovoľujú upozorniť odberateľov na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody. Podľa  ustanovenia § 31 ods, 1, písm. e/ bodu 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody  spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.


Vytvorené: 19. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2018 19:16
Autor: