Obsah

Oznam o prípadoch poškodení zdravia u mačiek v Štefanskej Hute

Typ: ostatné
Oznamujeme občanom Štefanskej Huty, že sa v miestnej časti vyskytli prípady poškodenia zdravia u mačiek, v dvoch prípadoch došlo k úhynu zvierat, príznaky ochorenia u mačiek vykazovali známky požitia nástrah na deratizáciu hlodavcov.

V tejto súvislosti dôrazne upozorňujeme občanov obce, že na priestranstvách sa voľne nástrahy neukladajú. Vkladajú sa do funkčných dier vytvorených hlodavcami, ktoré sa následne zasypávajú, nemajú tak k nim voľný prístup deti, nepovolané osoby, ani necielené zvieratá.

Upozorňujeme občanov, že :

V zmysle zákona NRSR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov  § 8a Dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu ako špeciálnu činnosť okrem dezinfekcie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckych zariadeniach môžu vykonávať len osoby, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom (§ 13s ods. 10).

Voľné použité nástrahy  predstavujú vysoké riziko poškodenia zdravia  nielen zvierat, ale potencionálne nebezpečenstvo hrozí aj deťom, ktoré takúto nástrahu nevedia rozlíšiť. Preto prosíme občanov, aby boli ostražití.

 


Vytvorené: 4. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2022 14:00
Autor: