Obsah

Blahoželanie p. Márii Salugovej

Typ: ostatné
Vážení občania,
srdečne blahoželáme našej občianke Márii Salugovej, č.d. 245, ktorá dnes oslavuje významné životné jubileum 90 rokov svojho života.
Jej najbližší sa jej pri tejto vzácnej príležitosti prihovárajú týmito slovami:

Vážení občania,

 

srdečne blahoželáme našej občianke Márii Salugovej, č.d. 245, ktorá dnes oslavuje významné životné jubileum 90 rokov svojho života.

 

Jej najbližší sa jej pri tejto vzácnej príležitosti prihovárajú týmito slovami:

 

Milá oslávenkyňa!

 

K Vášmu krásnemu životnému jubileu Vám, milá babka, úprimne blahoželáme a ďakujeme za lásku, starostlivosť a modlitby. Ďakujeme Pánu Bohu,že Vám dal dožiť sa dnešného dňa a za všetky milosti,ktorých sa Vám v živote dostalo napriek tomu,že Vaším žitím išla nielen radosť a šťastie,ale i zmarené nádeje a žiaľ. Ďakujeme za pracovitosť a ochotu pomáhať. Prajeme Vám ešte veľa zdravia,pokoja a hojnosť Božích milostí. Ako prejav našej úcty a lásky,posielame Vám kyticu piesní a najvrúcnejších prianí. Všetko len to najlepšie želajú: nevesta Terézia,zať Jaroslav,vnúčatá Dáška, Miško, Barborka s rodinami a vnuk Martin. K pozdravu sa pripája švagriná Anna a krstné deti Marta a Mária s rodinami.

 

Milá oslávenkyňa,

prajeme Vám veľa zdravia, lásky, šťastia, dobrých ľudí okolo seba  a nech je každý deň pre Vás veľkým darom, v ktorom vždy nájdete aspoň jeden dôvod na radosť a úsmev.  To Vám prajeme v mene všetkých pracovníkov Obecného úradu, OZ a starostu obce.    


Vytvorené: 30. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2021 16:28
Autor: