Obsah

Blahoželanie Františkovi Kováčovi

Typ: ostatné
Blahoželanie Františkovi Kováčovi 1Vážení občania,
srdečne blahoželáme nášmu občanovi Františkovi KOVÁČOVI, č.d. 379, ktorý sa dnes dožíva významného životného jubilea – 90 rokov svojho života.
Jeho najbližší sa mu pri tejto vzácnej príležitosti prihovárajú týmito slovami:

Milý oslávenec,

ako to rýchlo preletelo, nad tvojou hlavou nebadane.

A zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa ti roja v mysli,

i tie, čo radosť prinášali, i tie, čo smútok v dušu vtisli.

Nejedná chvíľa v prešlom žití ťažila dušu ako jarmo,

no srdce hreje to, keď cíti, že nežil si tie roky darmo.

A hoc sa myseľ ešte viackrát v spomienkach k prešlým rokom vráti;

pre svojich drahých, šťastné chvíle, pre všetkých, čo boli naokolo,

pre všetko, čo ti bolo milé, prežiť tie roky hodno bolo.

Drahý otec, veľa Božieho požehnania, zdravia a sily do ďalšieho života vám prajú vaši najbližší: dcéry Marta, Terézia, Elena a syn Peter, zaťovia Maroš a Jozef a nevesta Helenka. Dedka a pradedka objíma 10 vnúčat a 7 pravnúčat.

Milý oslávenec,

prajeme Vám do ďalších rokov ešte veľa zdravia, šťastia, radosti zo života, dobrých a milujúcich ľudí okolo seba a nech Vás optimizmus a dobrá nálada sprevádzajú každý jeden nasledujúci  deň  Vášho života.

To Vám, milý jubilant, prajeme aj v mene pracovníkov obecného úradu, obecného zastupiteľstva a starostu obce.

Pri tejto príležitosti Vám posielame hudobný pozdrav.


Vytvorené: 20. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 7. 2018 18:59
Autor: