Obsah

Riaditeľky MŠ a ZŠ Kluknava informujú o začiatku školského roka 2021/2022

Typ: ostatné
Riaditeľka Materskej školy v Kluknave oznamuje, že začiatok školského roka 2021/2022 bude vo štvrtok 2. septembra 2021. Prevádzka v materskej škole bude od 6.45 do 15.45 hod.

Riaditeľka Základnej školy Kluknava oznamuje rodičom a žiakom, že začiatok školského roka 2021/2022 bude vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9.00 hod. na školskom dvore. Dochádzka je pre všetky ročníky povinná.

Ďalej pri nástupe do školy platí:

- ranný zdravotný filter - povinné 2 rúška, hygienické potreby, vreckovky, dodržiavanie odstupov, meranie teploty , 
- pri vstupe do  budovy a triedy povinná dezinfekcia rúk
- rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"
- rodič môže ospravedlniť žiaka najviac 5 vyučovacích dní po sebe,
- rodič predloží škole "Oznámenie o výnimke z karantény", ak žiak spĺňa podmienky uvedené v tlačive.

 


Vytvorené: 30. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 8. 2021 14:15
Autor: