Obsah

Realizované projekty

Typ: ostatné
Realizované projekty vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:
  • Obec Kluknava zabezpečila po dobu od 1.3.2019 do 31.8.2019 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 12 UoZ v zmysle Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných sužieb obci uzatvorenej podľa § 52 ods.10 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová ves a Obcou Kluknava.
  • Obec Kluknava vytvorila pracovné miesta pre piatich UoZ po dobu od 1.4.2019 do 30.9.2019 v zmysle Dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť uzatvorenej medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová ves a Obcou Kluknava.

Vytvorené: 1. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2019 09:13
Autor: