Obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Typ: ostatné
ZŠ logoZákladná škola Kluknava zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

 

V zmysle § 11a zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon     č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

           

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Kluknava 43, 053 51 Kluknava

 

 

Kontakt:

0915/873819, rzskluknava@azet.sk

 

 

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca:

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

-vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-žiadosť o prijatie do zamestnania,

-profesijný životopis,

-súhlas so spracovaním osobných údajov,

-doklady o nadobudnutom vzdelaní,

-výpis z registra trestov,

 

 

Iné doplňujúce údaje:

Voľné pracovné miesto od 10. 05. 2017. - ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa,

  • výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
  • záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi.
 

 

 

Podpísanú žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite mailom na rzskluknava@azet.sk alebo poštou na adresu  Základná škola, Kluknava 43, 053 51 Kluknava do 04. 05. 2017. 

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 

RNDr. Jela Zimmermannová, v. r.

            riaditeľka školy

V Kluknave 28. 04. 2017


Príloha

Vytvorené: 28. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 23. 11. 2017 23:10
Autor: