Obsah

Finalizácia projektu "Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava"

Typ: ostatné
Dňa 25. mája 2021 boli ukončené práce na projekte: „Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“, ktorého hlavným cieľom bolo prostredníctvom vybudovania vodozádržných opatrení v zastavanom území obce (pri futbalovom ihrisku) zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Výmena nepriepustných povrchov (degradovaný asfalt so štrkom) za priepustné (v podobe plne vegetačných zatrávňovacích tvárnic) a výsadba zelene bude slúžiť ako spevnená plocha s priepustným povrchom a so zeleňou ako forma zachytávania zrážkovej vody, tiež aj ako verejná plocha. Celková výška nákladov projektu predstavuje sumu 177 324,49 €, ktorý zrealizovala firma Alkon SV s.r.o.  

 

Tento sa zrealizoval v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov, Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.


Vytvorené: 2. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2021 11:43
Autor: