Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

Ekasa

Napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu od 01.07.2019

Z dôvodu povinnosti daňových subjektov online napojenia všetkých pokladníc na finančnú správu od 1.7.2019 Daňový úrad Košice - PDÚ Spišská Nová Ves nás požiadal o pomoc a spoluprácu pri informovaní podnikateľských subjektov. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor:
Prerušenie distribúcie elektriny  1

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje občanom obce, že pre odberné miesto – v časti Štefanská Huta celá chatová oblasť Limnigraf bude dňa 21. mája 2019 v čase od 07.10 hod do 18.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
V tejto súvislosti si dovoľujú upozorniť odberateľov na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody. Podľa ustanovenia § 31 ods, 1, písm. e/ bodu 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.
celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:
Spoločné upratovanie Dolinského potoka

Spoločné upratovanie Dolinského potoka

8.5.2019 celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:
Veľká noc

Požehnané veľkonočné sviatky


ostatné | 19. 4. 2019 | Autor:
Našiel sa zväzok kľúčov 1

Našiel sa zväzok kľúčov

Oznamujeme občanom obce, že sa našiel zväzok kľúčov na šnúrke. Majiteľ kľúčov si ich môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kluknave. celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor:
#

Zabezpečenie veľkoobjemových kontajnerov

Oznamujeme občanom obce, že budú zabezpečené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad. Kontajnery budú rozmiestnené vo štvrtok 4. apríla 2019 na obvyklých miestach, čiže:

jeden pod obecným úradom,
jeden pri č.d. 420 t.j. pri ceste na poľnohospodárske družstvo,
jeden pri potravinách Milk Agro na vyšnom konci obce, jeden na Olšinkách,
jeden v Štefanskej Hute pri autobusovej zastávke
a jeden v časti Banská.

Kontajnery budú odvezené 5. apríla 2019 v skorých ranných hodinách.
celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:
Urbárska spoločnosť Kluknava 1

Urbárska spoločnosť Kluknava

pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia členov 27.4.2019 (sobota) celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v deň 30.03.2019 v obci Kluknava 1

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v deň 30.03.2019 v obci Kluknava

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v deň 30.03.2019 v obci Kluknava celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor:
#

V obci pribudli ďalšie kamery

Vďaka dotácii z Ministerstva vnútra SR vo výške 5 000 € v obci pribudli ďalšie kamery a to v časti vstup do obce od Víťaza, bytový dom 336 a v časti Olšinky – autobusová zastávka a vymenil sa nahrávací systém na obecnom úrade, čím sa zvýšila kapacita nahrávacieho systému na 36 kamier. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor:
Požiare v jarnom období  1

Požiare v jarnom období

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi odporúča dodržiavať zásady v ochrane pred požiarmi. celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:
Oznámenie o konaní prezidentských volieb 2019 a možnosti hlasovania do prenosnej volebnej schránky 1

Oznámenie o konaní prezidentských volieb 2019 a možnosti hlasovania do prenosnej volebnej schránky

Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 8/2019 Z.z. boli vyhlásené voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019. Druhé kolo volieb sa bude konať dňa 30. marca 2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Volebné miestnosti v obci Kluknava sú: pre okrsok č. 1 - Sobášna miestnosť Obecného úradu v Kluknave a pre okrsok č. 2 – Štefanská Huta – obecné priestory na súpisnom čísle 599.
Oznamujeme aj tým občanom obce, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžu prísť do volebnej miestnosti príslušného okrsku, že majú možnosť požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky. V prípade požadovania hlasovania do prenosnej volebnej schránky je treba sa nahlásiť na obecnom úrade do 29. marca 2019 a to buď osobne alebo telefonicky, a v deň konania volieb (30.03.2019) príslušnej okrskovej komisii na telefónnych číslach:
pre volebný okrsok č. 1 - Kluknava: 053 447 32 32
a pre volebný okrsok č. 2 – Štefanská Huta: 0901 704 438. celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor:
V Richnave postavia štátnu základnú školu 1

V Richnave postavia štátnu základnú školu

V obci Richnava, v okrese Gelnica, chýba základná škola. Tamojšie deti navštevujú školu v susednej Kluknave. Keďže kapacitne nestačí, ďalších školákov prijímať odmieta. Samospráva v Richnave problém nedokázala vyriešiť, a tak musí povinnú školskú dochádzku v obci zabezpečiť štát. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
Prvákov pribúda, no v obci chýba základná škola. Zriadi ju štát. 1

Prvákov pribúda, no v obci chýba základná škola. Zriadi ju štát.

V Richnave nemajú základnú školu. Žiakov tam pritom rok čo rok pribúda. V obci je veľká osada a tamojšie deti chodia do školy v susednej Kluknave. Tá však už kapacitne nestačí. Richnavčania doteraz neboli schopní urobiť pre postavenie školy vôbec nič. Iniciatívy sa teda musí chopiť štát. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
V Richnave postavia prvú štátnu základnú školu na Slovensku 1

V Richnave postavia prvú štátnu základnú školu na Slovensku

Vyriešia tak kapacitný problém v susednej Kluknave. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
#

Štát plánuje postaviť základnú školu v Richnave

Štát postaví v obci Richnava v okrese Gelnica školu, ktorej bude prostredníctvom okresného úradu aj jej zriaďovateľom. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
Kompostér do každej domácnosti zdarma 1

Kompostér do každej domácnosti zdarma

Obec Kluknava sa zapojila do projektu: „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kluknava prostredníctvom obstarania kompostérov“ celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor:
Výzva na voľby členov rady školy 1

Výzva na voľby členov rady školy

Obec Kluknava, zriaďovateľ Základnej školy v Kluknave 43, v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, a o ich zložení, a o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole v Kluknave.
celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor:
Označovanie obalov 1

Označovanie obalov

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor:
#

Oznámenie o zatvorení obecného úradu

21.3.2019 celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:
Výsledky volieb prezidenta SR v obci Kluknava 16.03.2019 1

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Kluknava 16.03.2019

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v deň 16.03.2019 v obci Kluknava

celý text

ostatné | 17. 3. 2019 | Autor:
Otvorená hodina v ZŠ

Otvorená hodina v ZŠ

22.3.2019 celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:
Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

ZŠ Kluknava pozýva deti a rodičov na zápis do 1. ročníka. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:
Trieďme odpad, má to zmysel

Trieďme odpad

Má to zmysel. celý text

ostatné | 13. 3. 2019 | Autor:
Oznámenie o konaní prezidentských volieb 2019 a možnosti hlasovania do prenosnej volebnej schránky 1

Oznámenie o konaní prezidentských volieb 2019 a možnosti hlasovania do prenosnej volebnej schránky

Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 8/2019 Z.z. boli vyhlásené voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019. Prvé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 16. marca 2019 od 7.00 do 22.00 hod. a druhé kolo sa bude konať dňa 30. marca 2019 taktiež od 7.00 hod. do 22.00 hod. Volebné miestnosti v obci Kluknava sú: pre okrsok č. 1 - Sobášna miestnosť Obecného úradu v Kluknave a pre okrsok č. 2 – Štefanská Huta – obecné priestory na súpisnom čísle 599.
Oznamujeme aj tým občanom obce, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžu prísť do volebnej miestnosti príslušného okrsku, že majú možnosť požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky. V prípade požadovania hlasovania do prenosnej volebnej schránky je treba sa nahlásiť na obecnom úrade do 15. marca 2019 a to buď osobne alebo telefonicky, a v deň konania volieb (16.03.2019) príslušnej okrskovej komisii na telefónnych číslach:
pre volebný okrsok č. 1 - Kluknava: 053 447 32 32
a pre volebný okrsok č. 2 – Štefanská Huta: 0901 704 438. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:
Oznámenie o zatvorení obecného úradu 1

Oznámenie o zatvorení obecného úradu

7.3.2019 celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor:
#

Realizované projekty

Realizované projekty vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor:
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 1

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu


ostatné | 28. 2. 2019 | Autor:
Oznámenie o zatvorení obecného úradu 1

Oznámenie o zatvorení obecného úradu

28.2.2019 celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor:
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 1

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor:
Povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat 1

Povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat

už od jedného kusa ošípanej celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor:
prvá
z 6
posledná