Obsah

Späť

Verejná vyhláška – oznámenie stavebného povolenia na stavbu „Štefanská Huta – úprava NN a DP, SO 01 – Preložka NN vonkajšieho vedenia“

Vyvesené: 9. 6. 2017

Dátum zvesenia: 26. 6. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť