Obsah

Späť

Informácia o voľnom pracovnom mieste

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KLUKNAVA 43

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle § 11a zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon     č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

         

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Kluknava 43, 053 51 Kluknava

 

 

Kontakt:

0915 873 819, 053 447 32 12 rzskluknava@azet.sk

 

 

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca:

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

-vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore; aprobácia : biológia, chémia

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-žiadosť o prijatie do zamestnania,

-profesijný životopis,

-súhlas so spracovaním osobných údajov,

-doklady o nadobudnutom vzdelaní,

-výpis z registra trestov,

 

 

Iné doplňujúce údaje:

Voľné pracovné miesto od 01. 09. 2017. - ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa,

  • výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
  • záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi
 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite podpísaný mailom na rzskluknava@azet.sk alebo poštou na adresu  Základná škola, Kluknava 43, 053 51 Kluknava do 30. 06. 2017.

 

 

RNDr. Jela Zimmermannová, v. r.

          riaditeľka školy

V Kluknave 07. 06. 2017

 

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 7. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť