Obsah

Hospodárenie

 

Rozpočet

ROK 2017

Rozpočet obce 2017 - 2019 - Príjmy

1_rozpočet 2017 - 2019_prijmy_uplne.pdf Stiahnuté: 50x | 08.01.2017

Rozpočet obce 2017 - 2019 - Výdavky

1_rozpočet 2017 - 2019_vydavky_uplne.pdf Stiahnuté: 49x | 08.01.2017

ROK 2016

Rozpočet obce 2016 - 2018 - Príjmy

1_rozpočet 2016 - 2018_prijmy.pdf Stiahnuté: 30x | 08.01.2017

Rozpočet obce 2016 - 2018 - Výdavky

1_rozpočet 2016 - 2018_vydavky.pdf Stiahnuté: 39x | 08.01.2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2016 - príjmy

monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2016_prijmy.pdf Stiahnuté: 43x | 08.01.2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2016 - výdavky

monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2016_vydavky.pdf Stiahnuté: 33x | 08.01.2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2016 - správa

monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2016_správa text.pdf Stiahnuté: 64x | 08.01.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ

stanovisko k záverečnému účtu 2016.pdf Stiahnuté: 1x | 14.06.2017

ROK 2015

Rozpočet obce 2015 - 2017 - Príjmy

1_rozpočet 2015 - 2017_prijmy.pdf Stiahnuté: 35x | 08.01.2017

Rozpočet obce 2015 - 2017 - Výdavky

1_rozpočet 2016 - 2018_vydavky.pdf Stiahnuté: 33x | 08.01.2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015 - Príjmy

monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015_príjmy.pdf Stiahnuté: 24x | 08.01.2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015 - Výdavky

monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015_výdavky.pdf Stiahnuté: 35x | 08.01.2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015 - Správa

monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2015_správa.pdf Stiahnuté: 26x | 08.01.2017

I. zmena rozpočtu obce na rok 2015 - Príjmy

i. zmena rozpočtu obce na rok 2015 _prijmy.pdf Stiahnuté: 36x | 08.01.2017

I. zmena rozpočtu obce na rok 2015 - Výdavky

i. zmena rozpočtu obce na rok 2015_vydavky(1).pdf Stiahnuté: 28x | 08.01.2017

Záverečný účet obce za rok 2015

záverečný účet za rok 2015.pdf Stiahnuté: 30x | 08.01.2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2015

konsolidovaná výročná správa 2015.pdf Stiahnuté: 171x | 08.01.2017

ROK 2014

Rozpočet obce 2014 - 2016 - Príjmy

1_rozpočet 2014 - 2016_schválený_príjmy(1).pdf Stiahnuté: 37x | 08.01.2017

Rozpočet obce 2014 - 2016 - Výdavky

1_rozpočet 2014 - 2016_schválený_výdavky(1).pdf Stiahnuté: 29x | 08.01.2017

I. zmena rozpočtu obce na rok 2014 - Príjmy

i. zmena rozpočtu obce na rok 2014 jún_príjmy.pdf Stiahnuté: 32x | 08.01.2017

Stránka