Obsah

Späť

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk dňa 14.2.2018

„Výber dodávatel‘a stavebných prác — demontáž a Iikvidácia AZC krytiny na streche budovy „Dom kurialistov“

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 14. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť